Član TK Orahovica Vendi Vujnović polaže za licenciranog učitelja tenisa

Program je odobren sa strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a tematski usklađen u odnosu ITF programa te akreditiran od strane Global Profesional Coach Association i ATP-a.

Program je u trajanju 301 sati, koji se sastoji od općih predmeta osnove u pedagogiji i komunikologiji, osnove medicine sporta i teorija treninga, a specijalistički dio sastoji se od osnove poduke u tenisu, antropološka obilježja djece, tenis za početnike i napredne i profesionalna obilježja učitelja tenisa.

Nakon završenih općih i specijalističkih predmeta odrađuju se sati praktične nastave. 
Nakon završetka cjelokupnog programa dobiva se diploma i potvrda u e radnu knjižicu.